Verkoop voorwaarde

Verkoopvoorwaarde
Tenzij anders vermeld verkeren de artikelen in goede staat. Kleine defecten zoals naam op schutblad, enkele onderstrepingen, stempels of vochtplekjes worden als regel niet vermeld.

Artikelen die desondanks niet aan de verwachtingen voldoen kunnen binnen 8 dagen geretourneerd worden.
Bestellingen kunnen zowel schriftelijk, telefonisch als per internet gedaan worden.
Bestellingen worden, binnen 14 dagen, afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Wanneer een artikel niet meer leverbaar is, wordt daarvan geen apart bericht verzonden.
De prijzen zijn in Euro’s incl. BTW. Kosten van verzending en verpakking zijn voor rekening van de koper.
De artikelen blijven in ons bezit totdat de gehele nota is voldaan. Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren. Als een min of meer beschadigd stofomslag of de nog originele doos aanwezig is, wordt dit voor de volledigheid wel meegezonden, hoewel het in de titel -beschrijving buiten beschouwing blijft. Ook bij de prijsbepaling gold het als afwezig. Tenzij anders vermeld hebben drukaanduidingen uitsluitend betrekking op uitvoering en taal van de vermelde uitgeverij. Mocht u nog aanvullende informatie willen aarzel niet en neem contact op met ons via email admin@professorvintage.nl